Mojca Ciglarič Arrow to Content

dr. Mojca Ciglarič

Direktorica za raziskave in razvoj

Mojca Ciglarič je docentka na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Je tudi vodja Laboratorija za računalniške komunikacije (od 2009) in direktorica za raziskave in razvoj pri slovenskem odseku CSA (od 2011). Doktorirala, magistrirala in diplomirala je na UL FRI v letih 2003, 1996 in 1993. Njeno raziskovalno področje vključuje računalniške komunikacije, porazdeljene sisteme in teme, povezane z varnostjo. Zanimajo jo tudi novi pristopi k poučevanju, saj je nosilka več predmetov na študiju računalništva. Predava ali je predavala tudi na Fakulteti za elektrotehniko UL, Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteti za družbene vede. Uspešno je izpeljala številne raziskovalne in aplikativne projekte na področju oblačnih sistemov, omrežij, varnosti, porazdeljenih sistemov in integracije, zelenih informacijskih tehnologij ipd. Njena bibliografija vključuje 10 člankov v znanstvenih revijah, več kot 50 konferenčnih  prispevkov, 4 poglavja v knjigah in prek 30 drugih sestavkov.

Kot direktorica za raziskave in razvoj slovenskega odseka CSA bo vesela, če jo kontaktirate s svojimi predlogi za raziskovalne projekte ali z vprašanji, s katerimi se ubada vaše podjetje.

Mojca Ciglarič received her PhD in Computer Science, as well as MSc and BSc from University of Ljubljana in 2003, 1996 and 1993, respectively. Presently, she works at the Faculty of Computer and information Science, University of Ljubljana as assistant professor. Since 2009, she is the head of Computer Communications Laboratory. Her research area includes computer communications, distributed systems and security related issues, as well as novel approaches in teaching. She teaches several courses in this area and has successfully accomplished several related research as well as applied projects. Since 2011, she is a research director at CSA Slovenia chapter. Her bibliography includes 10 journal papers, more than 50 conference papers, 4 book chapters and more than 30 other works.

As CSA Slovenia chapter research director, she will be glad to hear from you if you want to share suggestions for cloud security related research projectsor have particular problems in this area.

Page Dividing Line