news Arrow to Content

November 29, 2011

CSA Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing V.3 je objavljen!

CSA smernice v svoji tretji izdaji želijo vpeljati stabilne, varne temelje za delovanje v okolju računalništva v oblaku. S tem ponujamo praktično in učinkovito kazalo vodstvu, ki želi sprejeti računalništvo v oblaku na varen način. Domene so bile znova napisane s povdarkom na varnost, stabilnost in zasebnost, z namenom zagotavljanja korporativno zasebnost v okolju številnih najemnikov.

V tretji izdaji smernice prevzemajo konstrukcijsko zrelost vzporedno z razvojem mednaronih standardov na področju računalništva v oblaku tako v strukturi kot v vsebini. Verzija 3 nadaljuje na vsebini iz predhodnih verzij s praktičnimi priporočili, ki jih je moč meriti in revidirati. CSA strokovnjaki so si prizadevali predstaviti delovni dokument, ki je premišljen in uravnotežen med interesi ponudnikov in najemniki storitev v oblaku. Kontrole so osredotočene na obvarovanje celovitosti lastništva podatkov najemnikov medtem ko sprejemajo koncept deljene fizične infrastrukture.

Tretja verzija smernic vključuje nauke iz CSA GRC sklada in Trusted Cloud pobude ter združuje CSA aktivnosti v eno vsestransko najboljšo prakso za izvršnike. Varnostne smernice V.3 bodo služile kot vmesnik do prihajajočih standardov, ki jih razvijajo svetovne standardizacijske organizacije in je namenjen, da služi kot izvršilni abecednik za vsako organizacijo, ki si prizadeva varen, stabilen prehod njihovega poslovanja v oblak.

Prenesite si dokument @ https://cloudsecurityalliance.org/guidance/csaguide.v3.0.pdf

Categories: Uncategorized ||

Page Dividing Line