Predavanje: Sodelovanje revizorja IS s pooblaščenim revizorjem pri rednih revizijah računovodskih izkazov Arrow to Content

Slovenski odsek CSA je podpisal dogovor o sodelovanju s slovenskim odsekom ISACA, ki prav tako omogoča svojim članom (ter tudi nam) odlična brezplačna predavanja vsak prvi torek v mesecu. Tako boste imeli priložnost, dav torek, 3. februarja 2015 poslušate predavanje Manuele Šribar z naslovom Sodelovanje revizorja IS s pooblaščenim revizorjem pri rednih revizijah računovodskih izkazov. 

Več informacij o predavanju najdete na: http ://isaca . si/izobrazevanje . php

ISACA Slovenia

Page Dividing Line