Oktober – mesec kibervarnosti! Vabljeni na predavanje v sodelovanju s SI-CERT! Arrow to Content

Ker je oktober mesec kibervarnosti, smo se tokrat povezali s kolegi iz SI-CERT z namenom, da naredimo tokratno mesečno srečanje toliko bolj aktualno in vas toplo vabimo, da se v čim večjem številu udeležite srečanja, ki bo v četrtek, 23. oktobra 2014 ob 17.uri, v Predavalnici 19 v novi stavbi Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Informacije o novi lokaciji fakultete najdete na povezavi: http://www.fri.uni-lj.si/si/fakulteta/kako_do_nas/

Več informacij o predavanjih:
NASLOV: Ne bodi osel na spletu!
PODNASLOV: Predstavitev nacionalnega programa ozaveščanja o informacijski varnosti Varni na internetu
PREDAVATELJ: Jasmina Mešić, SI-CERT
POVZETEK PREDAVANJA:
Nacionalni center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT je v začetku leta 2011 prevzel koordinacijo nacionalnega programa ozaveščanja javnosti o informacijski varnosti – Varni na internetu. Inicializacija projekta je odziv na naraščajoče število različnih oblik spletnih goljufij. Pri čemer vedno bolj izstopajo prevare, ki imajo za posledico finančno oškodovanje. Gotovo je pomemben vidik programa opozarjanje in svetovanje o zaščiti pred zlonamernimi programi, vendar danes spletne nevarnosti prevzemajo vedno bolj človeško podobo. Skupni imenovalec je postala manipulacija s človeškimi čustvi. Spletni goljufi igrajo na karto pohlepa, strahu, sočutja, radovednosti ali prevelike zaupljivosti, zato še tako napreden antivirusni program ne bo zagotovil varnosti. Ravno zato skozi program Varni na internetu ne poudarjamo zgolj tehničnih vidikov zaščite, ampak je na prvem mestu izobraževanje spletnih uporabnikov.
Vendar kako doseči tako raznoliko in široko množico spletnih uporabnikov? V predavanju bodo predstavljene številne komunikacijske aktivnosti in orodja, s katerimi nagovarjamo ciljne javnosti v sklopu programa ozaveščanja, in seveda učinki in odzivi. V ospredju bo predstavitev aktualne kampanje Evropski mesec kibervarnosti (European Cyber Security Month). Gre za sodelovanje v širšem projektu, ki ga organizira Evropska unija, s ciljem spodbuditi osveščenost o računalniški varnosti med državljani. Pilotska akcija je prvič potekala leta 2012, od takrat je Evropski mesec kiberavarnosti postal stalnica in poteka vsako leto oktobra. Letos smo zasnovali akcijo z zelo jasnim sporočilom: »Ne bodi osel na spletu, raje postani lovec na prevare!« Kako?

NASLOV: Smernice za varen prehod v zasebni oblak
PREDAVATELJ: Andraž Sraka, Društvo CSA Slovenija
POVZETEK PREDAVANJA:
Andraž bo predstavil trenutne rezultate dela delovne skupine CSA Slovenija, ki na podlagi raziskav varnostnih tveganj, ki jih je opravilo združenje CSA, pripravlja smernice, ki lahko pripomorejo k uspešni in predvsem varni gradnji in prehodu v zasebni oblak. Za posamezne gradnike infrastrukture zasebnega oblaka se je pripravilo seznam ukrepov, ki znatno zmanjšajo ali celo izničijo določena varnostna tveganja na podlagi pregleda dobrih varnostnih praks, priporočil posameznih proizvajalcev programske in strojne opreme, varnostnih standardov in zakonodaje.

Vabljeni na predavanje!

Sestanek bo predvidoma trajal do 18. ure.

Prosimo, da nam zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev potrdite svojo udeležbo najpozneje do srede, 22. oktobra 2014.
Lep pozdrav,

Damir Savanović
predsednik odseka

Page Dividing Line