news Arrow to Content

June 29, 2012

CCSK training in Nederland

Het  CSA Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)wordt inmiddels als een standaardcertificering voor security professionals gezien. In Nederland verzorgt IMF een twee-daagse training die voorbereid op het examen. Dit is de informatie uit het IMF persbericht over de nieuwe training:

Op 17 en 18 September a.s. wordt de eerste internationaal erkende en leveranciersonafhankelijke Cloud Security (CCSK) training van de Cloud Security Alliance (CSA) gehouden.
De komende jaren zal Cloud Computing de groeimotor van de IT sector zijn. Volgens recente cijfers zal de markt voor Cloud Computing tussen nu en 2015 jaarlijks met 25% groeien. Dat Cloud Computing niet nog sneller groeit heeft veel te maken met een aantal onbeantwoorde vragen rond de beveiliging van Cloud toepassingen. In deze eerste, leveranciersonafhankelijke, Cloud Security training zullen alle hete hangijzers rond Cloud Security behandeld worden.
Deze 2-daagse Cloud Security training, die opleidt voor de Cloud Security certificering van de Cloud Security Alliance (CSA), is relevant voor iedere IT professional die zich wil verdiepen in de security issues van Cloud Computing.

 

 

Categories: Aankondiging || Tags:

Page Dividing Line