Summit uitnodiging Arrow to Content

Privacy

Cloud Security Alliance (CSA) Privacy Level Agreement (PLA). Privacy is een van de belangrijkste zorgen van potentiële cloud afnemers. Zowel Cloud Service Providers (CSP’s) en potentiële gebruikers worstelen met de verschillende data protectie wetgeving in de wereld. De inconsistenties tussen nationale wetgeving werpt een significante barriere op voor de brede adoptie van cloud computing. Aanvullend is privacy compliance een belangrijk criteria in de selectie van Cloud Service Providers.

CSA heeft een standaard formaat Privacy Level Agreement gedefinieerd waarlangs een Cloud Service Provider aangeeft welk niveau van data privacy bescherming wordt geboden voor de data die wordt verwerkt. Met de CSA PLA kunnen cloud afnemers de mate van compliance met data protectie wetgeving door een CSP vaststellen. Het is vergelijkbaar met een Service Level Agreement voor privacy.

Summit:

  • Nicola Franchetto vertelt hoe de CSA PLA organisaties ondersteund om te voldoen aan de komende EU dataprotectie wetgeving.
  • Paul Oor vertelt hoe Cloud Service Provider Atos aan de privacy eisen van haar klanten voldoet.
  • Marjolijn Honcoop en Edwin Sturrus nemen de deelnemers mee in het beveiligen van persoonsgegevens en het inrichten van privacy management

Internet of things

Een hedendaagse definitie van het internet der dingen is: Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. Apparaten (objecten) kunnen communiceren met het internet, of zelfs met elkaar. Ze kunnen gebruikmaken van internet-data en -services, en dan hun eigenschappen veranderen (bijvoorbeeld van stilstaand naar rijdend). Met een sensor verzamelen apparaten data over hun omgeving. Ze leggen deze vast of sturen ze door of reageren er direct op. In het internet der dingen moeten de objecten gevonden kunnen worden, dat wil zeggen: gelokaliseerd en herkend via opzoekdiensten. Denk hierbij aan hoe mobiele telefoons gevonden en gelokaliseerd worden. Apparaten zijn zich ‘bewust’ van hun fysieke locatie.

Internet of things voor facility management: intelligente gebouwen. Een gebouw dat zelf aangeeft wat het nodig heeft; het klinkt futuristisch. In werkelijkheid is dit toekomstbeeld dichterbij dan je misschien zou denken. Sensoren en smart devices zijn belangrijke onderdelen van een smart building – hiermee kunnen organisaties een schat aan data verzamelen. Daarnaast kan een sensor de ontwikkeling van de luchtvochtigheid in kaart brengen of zelfs iets kleins als het gebruik van de koffieautomaat peilen. De gebouwbeheerders kunnen vervolgens handelen op basis van concrete data.

DE CSA IoT werkgroep richt zich op het begrijpen van relevante use cases en het definiëren van richtlijnen voor security professionals waarmee ze IoT producten en diensten kunnen beveiligen. Security specialisten van NIST hebben in hun lab al aangetoond dat fabrikanten van de meeste IoT consumenten producten te weinig aandacht besteden aan beveiliging.

CSA gebruikt haar Cloud Controls Matrix voor het uitwerken van IoT security maatregelen.

Cloud computing faciliteert implementaties van IoT en de communicatie tussen alle apparaten.

Summit

UL security vertelt over het testen van IoT security

Planon vertelt over slimme gebouwen en IoT

 

Page Dividing Line