News Arrow to Content

August 8, 2013

CSA-nl aanwezig op het Security Congres op 9 oktober 2013

Op 9 oktober wordt een Security Congres georganiseerd door het PvIB, de Norea en ISACA Netherlands Chapter.

CSA-nl zal bij dat congres 2 lezingen verzorgen.

Onze voorzitter Reinier Landsman levert de volgende bijdrage:

Het CSA Open Certification Framework is een sector initiatief om wereldwijd, geaccrediteerde, betrouwbare certificering van Cloud Providers mogelijk te maken. Het open certificeringsraamwerk is gestructureerd op 3 niveaus van vertrouwen, elk met een toenemende mate van inzichtelijkheid en transparantie in de activiteiten van de Cloud Service Provider en een hoog niveau van zekerheid voor de Cloud consument.

In deze presentatie wordt inzicht gegeven in de inhoud en de voortgang van het STAR Certification programma met de betekenis voor Cloud Provider en afnemer van Cloud diensten. Aangevuld met informatie over de aankomende versie 3.0 van de Cloud Control Matrix.

Bestuurslid Renato Kuiper behandelt de volgende onderwerpen:

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken, de integratie van mobiele toepassingen en de beveiliging daarvan in de cloud, de wet- en regelgeving die van toepassing is op cloud dienstverlening en de consequenties daarvan voor informatiebeveiliging, de cloud Security control matrix van de CSA, Incident handeling in cloud omgevingen, de rol van big data, en Identity en access management integratie tussen bestaande en cloud omgevingen.

Als u bij dit congres aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich inschrijven op http://www.security-congres.nl/

Leden van ISACA, NOREA an PvIB krijgen korting.

 

Categories: Aankondiging Activiteit ||

June 4, 2013

Nieuwe samenstelling Chapter Board

In mei 2013 is een nieuwe Board tot stand gekomen. Na het vertrek van enkele leden, was het noodzakelijk om de formatie weer uit te breiden. De board bestaat nu uit 10 leden, waarbij de meeste rollen door twee leden worden vervuld.  De samenstelling van de board is op deze pagina te lezen.

 

In may 2013 the Board of the Netherlands Chapter renewed. The board now consists of these 10 members.

 

Categories: Uncategorized ||

December 28, 2012

CSA Premium membership survey

CSA overweegt instelling van een betaald lidmaatschap naast het open lidmaatschap. Het betaalde lidmaatschap zou extra producten diensten van CSA kunnen omvatten

We attenderen de leden van CSA Netherlands Chapter op deze online enquête. We bevelen deze enquête van harte aan!

We have created a survey to help Cloud Security Alliance understand
the demand for a premium individual membership, and the types of
features desired.

It is important to note that CSA will continue to provide all of its
research at no charge, and will not take away any of the services
currently being provided for free. We are interested to learn if in
addition to our existing free membership, we can further help the
community through a premium level membership that delivers additional
services.

This survey will close on January 7, 2013, thank you for your participation.

http://www.surveymonkey.com/s/YYKS9NF

 

Categories: Aankondiging ||

October 26, 2012

Nieuw logo Netherlands Chapter

Met enige trots presenteren we ons nieuwe logo, dat hier netjes bovenaan de site staat.

Het logo is centraal ontwikkeld om alle chapters een eenduidige uitstraling te geven. We zullen het dan ook zoveel mogelijk zelf gaan toepassen.

Categories: CSA board ||

October 26, 2012

2e CCSK training in januari 2013

Op 21 en 22 januari 2013 wordt weer de internationaal erkende en leveranciersonafhankelijke Cloud Security (CCSK) training van de Cloud Security Alliance (CSA) georganiseerd. De training wordt namens IMF gegeven door Peter H.J. van Eijk.

Alle informatie over deze training is te vinden op de informatiepagina van IMF.

Categories: Aankondiging Opleidingen ||

June 29, 2012

CCSK training in Nederland

Het  CSA Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)wordt inmiddels als een standaardcertificering voor security professionals gezien. In Nederland verzorgt IMF een twee-daagse training die voorbereid op het examen. Dit is de informatie uit het IMF persbericht over de nieuwe training:

Op 17 en 18 September a.s. wordt de eerste internationaal erkende en leveranciersonafhankelijke Cloud Security (CCSK) training van de Cloud Security Alliance (CSA) gehouden.
De komende jaren zal Cloud Computing de groeimotor van de IT sector zijn. Volgens recente cijfers zal de markt voor Cloud Computing tussen nu en 2015 jaarlijks met 25% groeien. Dat Cloud Computing niet nog sneller groeit heeft veel te maken met een aantal onbeantwoorde vragen rond de beveiliging van Cloud toepassingen. In deze eerste, leveranciersonafhankelijke, Cloud Security training zullen alle hete hangijzers rond Cloud Security behandeld worden.
Deze 2-daagse Cloud Security training, die opleidt voor de Cloud Security certificering van de Cloud Security Alliance (CSA), is relevant voor iedere IT professional die zich wil verdiepen in de security issues van Cloud Computing.

 

 

Categories: Aankondiging || Tags:

June 23, 2012

Invitation to Cloud Security Alliance EMEA Congress in Amsterdam

The Cloud Security Alliance and MIS Training Institute are delighted to invite you to attend the Cloud Security Alliance EMEA Congress in Amsterdam
The brochure for the Cloud Security Alliance EMEA Congress 2012, 25th -26th September, Amsterdam is now available to download from www.cloudsecuritycongress.com. The agenda is packed full of keynotes and case studies from the leading experts in cloud security, including Salesforce, Novartis, Investec, DSM and ENISA.

 

The Congress is the industry’s premier gathering for IT security professionals and executives who wish to educate themselves on the rapidly evolving subject of cloud security. Congress attendees can also chose to attend a pre-event Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) workshop on 24th September, which will prepare them to take the Cloud Security Alliance CCSK certification exam.

 

CSA members can benefit from a 10% discount on the main conference delegate price (currently £719 as opposed to £799 per person) . There are two ways to take advantage of this discount:

 

1.       Register online at www.cloudsecuritycongress.com, select the ‘invoice me’ option and use CSA10 as your Registration code

2.       Email an enquiry to [email protected] quoting ‘CSA10’ and we will invoice you for the discounted amount.

 

 

Categories: Aankondiging Activiteit || Tags: , ,

February 22, 2012

Onze eerste webinar

Op 22 februari hebben we de eerste webinar georganiseerd. De presentatie is via deze link als pdf beschikbaar.

Als je niet aanwezig kon zijn, dan is er op 10 maart om 10 uur een herhaling van deze presentatie.

Categories: CSA board || Tags:

February 10, 2012

XACML evenement

Op 26 en 27 april aanstaande organiseren we samen met PIMN.nl een seminar met aansluitend een worksop over het onderwerp XACML. Meer informatie in onze agenda.

Categories: Aankondiging Activiteit || Tags: ,

January 25, 2012

Board meeting januari 2012

Met inmiddels meer dan 100 leden in de LinkedIn groep heeft het chapter in beginsel een voldoende grote achterban om daadwerkelijk aan de slag te gaan. In de board meeting van januari 2012 zijn de volgende activiteiten gepland:
in de maanden februari tot juni zullen 3 webinars worden georganiseerd. De thema’s van de webinars zullen zijn:

  • Activiteiten van het chapter
  • BCM en de cloud
  • Juridische aspecten

Eind september wordt getracht een cloud seminar te organiseren. We proberen daarvoor ook een sponsor te vinden 🙂

Naast deze activiteiten is ook een start gemaakt met een campagne om csa meer bekendheid te geven. Onder meer zullen Universiteiten en Hogescholen worden benaderd. De aankondiging plaatsen we op deze site.
In de LinkedIn groep en via Twitter (@csa_nl) en deze site zullen we verdere aankondigingen publiceren.

Categories: Aankondiging CSA board ||

Page Dividing Line