Over ons Arrow to Content

Wilco van Ginkel – Initiatiefnemer/oprichter CSA NL Chapter

Cloud (computing) begint langzaam, maar zeker (en sneller dan menigeen verwacht/denkt), haar intrede te doen in onze maatschappij. Van hype, naar trend, naar “Cloud washing”, naar structurele opmars binnen het bedrijfsleven. Maar ook zeker binnen het consumentenleven (denk iCloud, online storage, Google Apps). Beveiliging was en is een heet hangijzer binnen Cloud. Het raakt aan alle kanten, van technology, processen, mensen en compliance en alles wat er tussen & rondom zit. Een (groot) deel van de beveiliging is niet (veel) anders dan waar we tot op heden mee te maken hebben als we bijvoorbeeld praten over outsourcing. Echter, binnen Cloud worden nu een aantal IT concepten en beveiligingsonderwerpen onder een andere loep bekeken. Voorbeelden zijn opslag & transport van digitale data in en tussen diverse Clouds, forensisch onderzoek in een multi-tenant omgeving, beveiliging van hybride Clouds, en harmonisatie van juridisch gerelateerde Cloud vraagstukken.

Ondanks dat Cloud sterk in opkomst is, staat het als geheel nog relatief in de kinderschoenen. Dit geldt ook voor Cloudspecifieke beveiliging. The Cloud Security Alliance (CSA) heeft dit 2 jaar geleden opgemerkt en timmert internationaal flink aan de weg. Kijk maar eens naar hun website (www.cloudsecurityalliance.org), de activiteiten van de CSA LinkedIn groep, het aantal CSA werkgroepen die er zijn, de CSA publicaties en het aantal internationale/nationale/regionale chapters. Er is hier een duidelijke behoefte aan; mede omdat menigeen zich afvraagt wat Cloud en met name Cloud beveiliging nu eigenlijk allemaal inhoudt en/of welke impact dit heeft – nu en in de toekomst.

Ik heb zelf verleden jaar deelgenomen aan het CSA congres in Florida (Nov 2010). Een congres waar veel werd gepresenteerd en gediscusseerd over Cloud beveiliging. Eén ding was duidelijk en werd ook openlijk besproken en erkend door de deelnemers: iedereen is nog op zoek naar wat Cloud beveiliging nu precies inhoudt. De CSA werkgroepen hebben redelijk wat materiaal ter beschikking gesteld (zie hun website), alsmede ook – voor de liefhebbers – het CCSK certificaat (Certificate of Cloud Security Knowledge). Een certificaat welke ieder CSA lid  tegen betaling kan behalen door het online examen af te leggen.

Na dit congres ben ik wat meer gaan nadenken en was van mening dat een CSA NL chapter een goede aanvulling zou kunnen zijn voor Nederland. De voornaamste reden was (en is) dat Nederland geen USA is. En dat geldt uiteraard voor veel meer landen in Europa, Midden Oosten, en Azië, om een paar andere regios te noemen. Data privacy (als voorbeeld) – en dan met name waar de data is opgeslagen en waar het naartoe kan gaan – speelt een veel prominentere rol dan in de USA. Onze Europese richtlijnen, regelgevingen, attitude van bedrijfsleven en consumenten, en innovatiebeleid zijn ook redelijk anders. Dit geldt evenzeer, zo niet meer, op nationaal niveau.

Het Nederlandse bedrijfsleven en onze maatschappij hebben nu al te maken met de Cloud en Cloudbeveiliging. En dat zal alleen nog maar meer worden. Met het CSA NL chapter hopen we dan ook om kennis, kunde en ervaringen op te bouwen en te gebruiken in Nederland alsmede met elkaar te kunnen delen op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Het werkt wat dat betreft twee kanten op:

(i)                 ‘Aanpassing’ van CSA Global en internationale Cloudbeveiliging naar de Nederlandse situatie.

(ii)               Ervaringen en innovaties opgedaan in Nederland delen met CSA Global en andere, al dan niet nationale, partijen die in Cloudbeveiliging zijn geïnteresseerd.

Ik ben er trots op dat we een CSA NL bestuur hebben met een diverse achtergrond (waar ook bewust voor is gekozen). Ten tijde van schrijven hebben we 78 leden (Linkedin CSA NL groep) en groeiende. Een goed begin voor een chapter wat nog maar een paar maanden actief is! Het CSA NL bestuur zal de komende maanden actief van zich laten horen. We hopen van harte dat jullie even enthousiast over het CSA NL chapter zijn als wij en dat we jullie mogen begroeten op de diverse evenementen. It is a small Cloud after all!

 

Page Dividing Line