CSA-nl aanwezig op het Security Congres op 9 oktober 2013 Arrow to Content

Op 9 oktober wordt een Security Congres georganiseerd door het PvIB, de Norea en ISACA Netherlands Chapter.

CSA-nl zal bij dat congres 2 lezingen verzorgen.

Onze voorzitter Reinier Landsman levert de volgende bijdrage:

Het CSA Open Certification Framework is een sector initiatief om wereldwijd, geaccrediteerde, betrouwbare certificering van Cloud Providers mogelijk te maken. Het open certificeringsraamwerk is gestructureerd op 3 niveaus van vertrouwen, elk met een toenemende mate van inzichtelijkheid en transparantie in de activiteiten van de Cloud Service Provider en een hoog niveau van zekerheid voor de Cloud consument.

In deze presentatie wordt inzicht gegeven in de inhoud en de voortgang van het STAR Certification programma met de betekenis voor Cloud Provider en afnemer van Cloud diensten. Aangevuld met informatie over de aankomende versie 3.0 van de Cloud Control Matrix.

Bestuurslid Renato Kuiper behandelt de volgende onderwerpen:

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken, de integratie van mobiele toepassingen en de beveiliging daarvan in de cloud, de wet- en regelgeving die van toepassing is op cloud dienstverlening en de consequenties daarvan voor informatiebeveiliging, de cloud Security control matrix van de CSA, Incident handeling in cloud omgevingen, de rol van big data, en Identity en access management integratie tussen bestaande en cloud omgevingen.

Als u bij dit congres aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich inschrijven op http://www.security-congres.nl/

Leden van ISACA, NOREA an PvIB krijgen korting.

 

Page Dividing Line