Board meeting januari 2012 Arrow to Content

Met inmiddels meer dan 100 leden in de LinkedIn groep heeft het chapter in beginsel een voldoende grote achterban om daadwerkelijk aan de slag te gaan. In de board meeting van januari 2012 zijn de volgende activiteiten gepland:
in de maanden februari tot juni zullen 3 webinars worden georganiseerd. De thema’s van de webinars zullen zijn:

  • Activiteiten van het chapter
  • BCM en de cloud
  • Juridische aspecten

Eind september wordt getracht een cloud seminar te organiseren. We proberen daarvoor ook een sponsor te vinden ­čÖé

Naast deze activiteiten is ook een start gemaakt met een campagne om csa meer bekendheid te geven. Onder meer zullen Universiteiten en Hogescholen worden benaderd. De aankondiging plaatsen we op deze site.
In de LinkedIn groep en via Twitter (@csa_nl) en deze site zullen we verdere aankondigingen publiceren.

Page Dividing Line